I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

Strona główna > Matecznik polonistyczny > Porady > Wypracowanie

Wypracowanie

Wśród tematów maturalnych bardzo często zdarzają się takie, które wymagają napisania pracy o charakterze opisowym, której gatunek trudno nazwać. W praktyce szkolnej taka praca nazywa się wypracowaniem. Jej napisanie najczęściej polega na zilustrowaniu wskazanego w temacie problemu lub zagadnienia przykładami z literatury albo innych tekstów kultury. W zależności od tematu sprawdzane są różne umiejętności ucznia, np. analizowania utworu literackiego, jego interpretowania, charakteryzowania postaci, opiniowania utworu, problemu lub bohatera literackiego, wnioskowania. Sprawdzana jest także znajomość utworów literackich omawianych w szkole. Pisząc wypracowanie można wykazać się znajomością różnych tekstów kultury, jeśli temat to dopuszcza.

Ważne: charakterystyka postaci.

Często temat wymaga, byś odwołał się do kreacji bohatera. Dobrze wówczas wiedzieć, na czym polega charakterystyka postaci. Unikniesz wtedy pisania sloganów i powtarzania w wypracowaniu maturalnym frazesów.

Na wiedzę o bohaterze składa się:

 • znajomość cech jego osobowości,
 • umiejętność analizy zachowań, np.: stosunek do świata, innego człowieka, zrozumienie motywów postępowania, podejmowania decyzji,
 • określenie systemu wartości,
 • umiejętność analizy sposobu kreowania bohatera,
 • rozumienie funkcji kreacji w utworze literackim.
 • Sposób kreowania bohatera to np.:
 • biografia bohatera,
 • sytuacje, w których podejmuje ważne decyzje,
 • język, którym się posługuje,
 • relacje z innymi osobami,
 • czyny,
 • słowa, które wypowiada,
 • wypowiedzi narratora na temat bohatera,
 • wypowiedzi innych postaci występujących w utworze.

Ważne jest, abyś pamiętał, że rozróżniamy charakterystykę:

 • bezpośrednią, kiedy informacje i opinie i cechach postaci są wyrażone wprost przez narratora;
 • pośrednią, gdy o cechach osobowości bohatera odbiorca wnioskuje na podstawie jego czynów, zachowań, sposobu myślenia, mówienia, reakcji i opinii innych postaci.

Przede wszystkim zauważ, że:

 • Są to tematy zawierające motyw literacki.
 • Wskazany motyw należy zilustrować wybranymi przez siebie utworami.
 • Poza motywem wskazanym w temacie nie masz żadnych ograniczeń dotyczących wyborów, mogą to być teksty spoza lektur szkolnych, może być literatura polska i obca.
 • Liczy się trafność w doborze lektur, będzie ona oceniana (utwór powinien zawierać motyw wskazany w temacie).
 • Znaczenie ma taki dobór utworów, który pokaże różne ujęcie motywu, utwory będą pochodzić z różnych epok, należeć do różnych rodzajów literackich (ta rozmaitość będzie oceniana).
 • Są to tematy dotyczące najczęściej świata wartości, wymagające odwołania się do charakterystyki bohatera lub sposobu jego kreowania.

Przykładowe tematy z analizą

1. Motyw domu, z którego się odchodzi i do którego się powraca. Przedstaw różne obrazy domu i oceń jego wartość w życiu wybranych bohaterów.

 • Wybierz utwory przedstawiające dom (rodzinę), opisz motyw występujący w utworze.
 • Oceń znaczenie rodzinnego domu w życiu bohaterów literackich, np. jaki wpływ miał dom (rodzina) na kształtowanie się charakteru, poglądów, postaw bohatera.

2. Kariery polityczne i awanse społeczne w ujęciu pozytywnym i negatywnym. Przywołaj przykłady literackie i podejmij próbę ich wartościowania

 • Wybierz bohaterów literackich, którzy zrobili karierę.
 • Zdecyduj, którzy z nich po prostu robili karierę (np. Stanisław Wokulski), a którzy byli karierowiczami (np. Zenon Ziembiewicz, Teodor Bijakowski).
 • Przedstaw i scharakteryzuj bohaterów i ich kariery.
 • Oceń kariery z punktu widzenia wyznawanego przez siebie systemu wartości, przedstaw opinię o bohaterach.

3. Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność.

Sposób postępowania jest taki sam:

 • Wybierasz, przedstawiasz, charakteryzujesz bohaterów, którzy uznali, że ich życie będzie szlachetne, pełne, jeżeli będą buntować się przeciwko złu (bo tylko w takich przypadkach bohater uznaje, że bunt jest koniecznością).
 • Nie musisz oceniać ich postaw, ale możesz to zrobić.

4. Miasto - przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju... Jakie sensy nadała literatura temu motywowi?

Ten temat jest nieco inaczej zredagowany. Zauważ, że:

 • Część 1. tematu kończy się wielokropkiem, to znaczy, że możesz ją uzupełnić.
 • Część 2. to pytanie, na które masz odpowiedzieć.
 • Wybierz utwory, których akcja rozgrywa się w mieście.
 • Opisz, jak żyją ludzie w mieście, jakie są między nimi relacje
 • Zastanów się, jaki wpływ ma miasto na bohaterów wybranych utworów literackich.
 • Odpowiedz na pytanie zawarte w temacie (to będzie jednocześnie podsumowanie twoich opinii).

Opracowanie: eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Małgorzata Burzyńska-Kupisz Lucyna Grabowska
Źródło: www.gazeta.pl

 
Do góry strony