I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

Strona główna > Matecznik polonistyczny > Porady > Recenzja

RECENZJA

Recenzja (łac. recensio - badanie, rozpatrzenie, opinia) jest formą publicystyczną, sprawozdawczym omówieniem, krytyczną analizą lub oceną artystycznego lub naukowego utworu, np.: książki, spektaklu, wystawy, koncertu... Składa się z trzech części: informacji, analizy i oceny. Najbardziej specyficzna dla recenzji jest część wartościująca, czyli uargumentowana ocena dzieła według z góry przyjętych kryteriów.

   Struktura recenzji - powinna być dostosowana do tematu i odbiorcy. W recenzji maturalnej wyeksponowana jest analiza krytyczna, dotycząca problematyki dzieła, a w przypadku tekstów literackich, także kompozycji, języka i stylu. Ocena wypowiedziana w recenzji musi być rzeczowa, odpowiednio uargumentowana, oparta na zweryfikowanym dowodzeniu (recenzja jest w dużej części tekstem argumentacyjnym). Liczy się wiedza o recenzowanym dziele, znajomość kontekstów. Dobrze jest, gdy argumenty wynikają jeden z drugiego, są uporządkowane, celowo dobrane, podporządkowane wskazanemu w temacie kryterium wyboru dzieł.

   Kompozycja pracy - we wstępnej części umieść elementy informacyjne dobrane pod kątem tematu. W recenzji maturalnej szczególnie ważna jest część analityczno-krytyczna (czyli rozwinięcie) dotycząca problematyki dzieła, jego struktury, języka. W tej części dokonaj także ogólnej jego oceny pod kątem kryterium wskazanego w temacie.

Wartość i atrakcyjność pracy podniesie nadanie jej tytułu. Może być realistyczny albo metaforyczny, ale musi się wiązać z treścią pracy.

A teraz przykładowe tematy i wskazówki, jak je analizować, pisząc recenzję:

1. Polskie utwory literackie, które zasługują Twoim zdaniem na miano dzieł mijającego stulecia.

Zauważ, że:

 • Masz wyrazić swoje zdanie ("Twoim zdaniem") - to bardzo ważne. To Ty dokonujesz wyboru. Mogą to być lektury szkolne, ale dobrze będzie, jeśli wybierzesz coś z lektur pozaszkolnych.
 • Twoje wybory dotyczą tylko literatury ("utwory literackie").
 • Pisać możesz tylko o polskiej literaturze ("polskie utwory").
 • Określone zostało kryterium, według którego masz dokonać wyboru utworów ("zasługują... na miano dzieł mijającego stulecia"). Zastanów się, co to znaczy, że zasługują na miano dzieł mijającego stulecia, bo to będzie podstawowy argument w Twojej pracy.
 • Wybierać możesz tylko spośród dzieł powstałych w XX wieku.

2. "Czytanie umożliwia spotkanie z prawdą". Do których spośród twoich lektur mógłbyś odnieść te słowa? Uzasadnij wybór.

Zauważ, że:

 • Masz wypowiedzieć swoją opinię, Ty sam wybierasz lektury.
 • Twoje wybory mają dotyczyć Twoich lektur. Twoje lektury to także te dzieła, które czytałeś jako obowiązkowe, ale powinieneś wybrać coś z lektur pozaszkolnych.
 • Pisać możesz o literaturze polskiej i obcej (nie ma ograniczenia do polskiej).
 • Wybierasz według wskazanego w temacie kryterium; będą to te dzieła, które pozwoliły Ci na spotkanie z prawdą. Określ, co to znaczy, że dzieło pozwoliło Ci się spotkać z prawdą, bo to będzie główny argument, którym się posłużysz.
 • Wybór dzieł musisz uzasadnić, analizując je z punktu widzenia przedstawionej w nich prawdy (dotyczącej np. człowieka, świata, stosunków społecznych...).

3. "Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna". Przedstaw trzy teksty kultury z różnych epok, które - Twoim zdaniem - mają charakter uniwersalny i mogą przemawiać do dzisiejszego odbiorcy.

Zwróć uwagę, że:

 • Masz wypowiedzieć swoją opinię, Ty sam wybierasz przykłady - tym razem są to teksty kultury.
 • Wybierz tyle, o ile jesteś proszony, czyli tylko trzy.
 • Wybierając, stosuj się do polecenia: "z różnych epok".
 • Masz swobodę wyboru w zakresie rodzaju tekstu kultury - może to być literatura, malarstwo, grafika, architektura, film, rzeźba...

Wybieraj według podanego kryterium: "mają charakter uniwersalny i mogą przemawiać do dzisiejszego odbiorcy". Musisz napisać, jakie dzieło uznajemy za uniwersalne, a potem analizując wybrane dzieło, udowodnić, że wybrałeś je dlatego, że jest uniwersalne. Sformułowanie: "do dzisiejszego odbiorcy" sugeruje, że nie powinieneś wybierać współczesnego Ci tekstu kultury.Opracowanie: eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Małgorzata Burzyńska-Kupisz Lucyna GrabowskaŹródło: www.gazeta.pl

 
Do góry strony