I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

Strona główna > Matecznik polonistyczny > Porady > Komentarz

KOMENTARZ

Komentarz - omówienie, forma publicystyczna omawiająca problem lub wydarzenie. Ma charakter subiektywnej opinii, która powinna być uzasadniona. Komentarz uwzględnia opinie negatywne.

W temacie maturalnym najczęściej jest to polecenie ustosunkowania się do kontrowersyjnego poglądu autorytetu przedstawionego w cytowanej wypowiedzi. Zazwyczaj ma on postać tezy, którą można przyjąć lub odrzucić, ale po przedstawieniu argumentów. Ma formę rozprawki.

A teraz przykładowe tematy i wskazówki, jak je analizować, pisząc komentarz:

1. "Wiek XX będzie lepszy, o wiele lepszy od naszego, a ideały równości i braterstwa bez porównania dokładniej odzwierciedlą się" (B. Prus o nadchodzącym stuleciu). Skomentuj słowa pisarza, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Zwróć uwagę, że:

 • Nie jest to temat dotyczący twórczości Prusa; informacja o autorstwie ma Ci powiedzieć, kiedy ten pogląd został wypowiedziany.
 • Pogląd, który masz skomentować, został przedstawiony w cytacie.
 • Myśl zawarta w cytacie ma charakter ogólnej opinii o nadchodzącym wieku (Prus postawił tezę).
 • Twoim zadaniem jest znaleźć argumenty potwierdzające lub obalające tezę w zależności od tego, czy zgodzisz się z tezą Prusa, czy nie.
 • Każdy przytoczony argument musisz zilustrować przykładami tylko z literatury.
 • Wybór przykładów należy do Ciebie, może to być literatura polska i obca (co najmniej dwa przykłady).
 • Wybrane utwory musisz omówić pod kątem przytoczonych przez Siebie argumentów, które chcesz zilustrować.
 • Powinna to być literatura przedstawiająca obraz XX wieku.
 • W zakończeniu pracy powinieneś zamieścić wnioski wysnute z analizy wybranych utworów. We wnioskach musisz ustosunkować się do tezy Bolesława Prusa.

2. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, skomentuj pogląd Romana Ingardena: "Synkretyzm prowadzi do wzbogacenia odmian utworów z pogranicza rodzajów i gatunków".


Temat zredagowany jest analogicznie:

 • Nie jest to temat poświęcony twórczości filozofa R. Ingardena (możesz o nim nic nie wiedzieć).
 • Cytat zawiera tezę postawioną przez Ingardena.
 • Teza dotyczy synkretyzmu. Wyjaśnij to pojęcie z teorii literatury.
 • Wybierz i omów utwory, których zasadą konstrukcyjną jest synkretyzm, czyli łączenie elementów różnych rodzajów i gatunków literackich w obrębie jednego utworu.
Wysnuj wnioski z analizy utworów i odpowiedz, czy Twoje spostrzeżenia potwierdzają tezę Ingardena, że synkretyzm prowadzi do powstawania nowych odmian utworów, czy nie.

Opracowanie: eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Małgorzata Burzyńska-Kupisz Lucyna Grabowska

Źródło: www.gazeta.pl

 
Do góry strony