I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

Strona główna > Matecznik polonistyczny > Matura > Kryteria oceniania - poziom podstawowy

Kryteria oceniania pracy maturalnej - poziom podstawowy.

Na poziomie podstawowym można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
 • 20 punktów za sprawdzian rozumienia tekstu
 • 50 punktów za wypracowanie

I. Rozwinięcie tematu (można uzyskać maksymalnie 25 punktów)

II. Kompozycja (maksymalnie 5 punktów)
Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu

 • podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie, przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym - 5 p.
 • uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie głównych części - 3 p.
 • wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna. - 1 p.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

III. Styl (maksymalnie 5 punktów)

 • jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka - 5 p.
 • zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogół jasny; wystarczająca leksyka - 3 p.
 • na ogół komunikatywny, dopuszczalne schematy językowe - 1 p.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

IV. Język (maksymalnie 12 punktów)

 • język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: słownictwo, frazeologia i fleksja - 12 p.
 • język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja - 9 p.
 • język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne składnia, słownictwo i frazeologia - 6 p.
 • język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, słownikowych,frazeologicznych i fleksyjnych - 3 p.
 • język w pracy komunikatywny mimo błędów fleksyjnych, licznych błędów składniowych, słownikowych i frazeologicznych - 1 p.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

V. Zapis (maksymalnie 3 punkty)

 • bezbłędna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne błędy) - 3 p.
 • poprawna ortografia (nieliczne błędy II stopnia); na ogół poprawna interpunkcja - 2 p.
 • poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia); interpunkcja niezakłócająca komunikacji (mimo różnych błędów) - 1 p.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

VI. Szczególne walory pracy 0 - 4 p.

Do góry strony